Jätteloka tar över annan växtlighet.

Känner du igen och vet vad du ska göra med invasiva främmande arter?

De flesta i Sverige känner numera till invasiva främmande arter. Det visar en färsk undersökning om allmänhetens kunskap om invasiva arter. Men mer kunskap behövs, eftersom många fortfarande gör aktiviteter som kan orsaka spridning.

Allmänhetens kunskap om de invasiva arterna och vad man ska göra med dessa är viktig, dels för att myndigheter ska få in tips från allmänheten om var arterna finns och dels för att motverka och minimera spridning av dessa arter. 

I Habo är de vanligast förekommande invasiva arterna jättebjörnloka, jättebalsamin, parkslide och blomsterlupin. 
Arterna i Habo och vad du ska göra med dessa

Habo kommun deltar i årets nationella informationskampanj tillsammans med drygt 100 andra organisationer. Kampanjen pågår från maj till september, vilket är högsäsongen för invasiva främmande arter.

Årets tema är att öka kunskapen om hur du hindrar spridning i olika situationer – i trädgården, vid vattnet och i naturen: 

  • vilka arter bör jag hålla utkik efter? 
  • hur känner jag igen arterna?
  • vad ska jag göra med arten? 

#invasivaarter