Hedersrelaterat våld

En av socialtjänstens arbetsuppgifter är att verka för att alla som blir utsatta för våld eller hot om våld får hjälp och stöd.

Socialtjänsten har ett extra ansvar för att hjälpa och stödja barn och ungdomar som upplever hot, kränkningar och våld i sin hemmiljö. Det gäller även de barn som bevittnar när någon närstående i familjen blir utsatt för hot och/eller våld.

Kontakta socialtjänsten för att få information om vad för hjälp och stöd som kan ges till dig eller någon i din närhet. Som privatperson har du alltid rätt att vara anonym när du kontaktar socialtjänsten för att få råd eller för att göra en anmälan.

Vad är hedersrelaterat förtryck eller våld?

Hedersrelaterat våld innebär att man hänvisar till kultur, religion eller tradition för att begränsa framförallt flickor och kvinnors livsutrymme.

Ofta förekommer hot om olika former av bestraffningar om personen inte lever upp till familjens och släktens olika krav på exempelvis sexualitet, rykte och omgivningens förväntningar. Det kan till exempel innebära att du inte får:

  • vara med på gymnastiken
  • välja din egen klädsel
  • umgås med vissa kompisar
  • delta i fritidsaktiviteter

Både kvinnor och män kan falla offer för hedersrelaterat våld och både män och kvinnor kan vara förövare.