Tömning av enskilda avlopp

Om din fastighet ligger långt från kommunala avloppsledningar måste avloppsfrågan lösas på annat sätt.

June Avfall & Miljö AB ansvarar för att avloppsvattnet tas omhand.

Befrielse från slamtömning och latrinhämtning

Enligt renhållningsordningarna i Habo och Mullsjö kommuner kan du som fastighetsägare befrielse latrinhämtning eller slamtömning. För att få befrielse från hämtningen måste slammet och latrinet tas om hand på ett sådant sätt att inga besvär uppkommer för människors hälsa och miljö.

Slam

Du ansöker om ändrat slamtömningsintervall eller egen tömning  av slam via e-tjänsten Ansökan om ändrat slamtömningsintervall/egen tömning av slam

E-tjänsten finns även som pdf på sidan blanketter. Du skickar sedan in den ifyllda blanketten till Miljöförvaltningen via post eller e-post.

Lartin

För ansökan om dispens i latrintömningen använder du blanketten Ansökan om dispens i latrintömningen som finns på sidan blanketter. Du skickar sedan in den ifyllda blanketten till Miljöförvaltningen via post eller e-post.

För handläggning av ansökan tar miljönämnden ut en timavgift  fastställd av kommunfullmäktige.

Tillfälligt uppehåll från slamtömning och latrintömning

Vill du av någon anledning ha ett tillfälligt uppehåll i latrinhämtningen eller slamtömningen anmäler du det hos June Avfall och Miljö AB.