Hållbarhet byggs lokalt - Vi tillsammans!

Är du klimatsmart?

Den 16 september startade årets Klimatvecka. Därför drar vi igång det första hållbarhetstipset på temat klimat. Så vill du veta hur klimatsmart du är och hur du kan bidra till ett mer klimatsmart och hållbart samhälle?

Men först, vad är egentligen klimat? Och vad är skillnaden mot väder? Här är ett enkelt svar: Klimat är statistik över väder för en längre tidsperiod.

Allt du gör har mer eller mindre en klimatpåverkan. Oavsett om du är medveten om det eller inte. Det så kallade klimatfotavtrycket visar hur stora utsläpp av växthusgaser din livsstil genererar och det ekologiska fotavtrycket visar hur stor mark och vatten yta som krävs för att framställa de resurser du förbrukar och att ta hand om avfallet.

Det kan lätt kännas omöjligt eller hopplöst – vad kan jag göra och varför berör detta mig? Kom då ihåg ordspråket ”många bäckar små…”. För allt du gör för att hålla ett lågt klimatfotavtryck gör skillnad! En person blir många tillsammans och vi har bara en planet med begränsade resurser!

Testa din klimatpåverkan och få tips på hur du kan minska ditt klimatfotavtryck

  • Klimatkalkylatorn – Hur klimatsmart är du? Genom att svara på frågor om ditt hushålls boende, resande, matvanor och shopping får du snabbt koll på din miljöpåverkan - och vad du kan göra för att minska den.
  • Klimatkontot - Genom Klimatkontot får du chans att se ditt personliga klimatavtryck baserat på din livsstil. 
  • Vägen till en klimatsmart vardag - Vilka av dina vanor har störst påverkan på miljön?

Läs mer om klimat och hur du kan minska din klimatpåverkan

Klimatordlista
Naturvårdsverkets tips på hur du minskar din klimatpåverkan