Egenvård

Ibland behöver barn någon form av hälso- och sjukvårdsåtgärd under sin vistelse i skolan. En läkare bedömer då om en åtgärd kan utföras som så kallad egenvård.

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har bedömt att patienten klarar av att utföra själv. Även någon annan än patienten, till exempel ett barns vårdnadshavare eller skolans personal kan få lov att utföra åtgärden.

För att en åtgärd ska betraktas som egenvård i skolan krävs att behandlande läkare har bedömt åtgärden i relation till att barnet vistas i skolan. Vårdnadshavaren kan inte själv göra den bedömningen.

Skolan har ett ansvar för att barnet får hjälp med sin egenvård, till exempel att ta sina läkemedel. I sådana fall där personalen inte klarar av att utföra åtgärden på ett säkert sätt, då ligger ansvaret för åtgärden åter på hälso- och sjukvården. Egenvård vid akut och/eller tillfällig sjukdom, till exempel antibiotikabehandling vid halsfluss eller öroninflammation, omfattas i regel inte av skolans tillsynsansvar utan ligger i första hand hos vårdnadshavaren.

Överenskommelse om egenvård

När behandlande läkare eller sjuksköterska och vårdnadshavare kommit överens om att vårdnadshavare ger anvisning till personalen om barnets medicinering används blanketten Överenskommelse - medverkan i egenvård.

I blanketten om överenskommelse accepterar personalen uppdraget med sin underskrift. Personalen ska förvissa sig om att det är rätt läkemedel, rätt barn, rätt dos och rätt tidpunkt.

Du får blanketten genom att kontakta skolans intendent.