De 17 globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030

Kommunens miljö- och hållbarhetsarbete

Habo ska vara hållbart och en kommun där människor vill växa upp, verka, driva företag och leva i. Oavsett när i livet och hur livssituationen ser ut vill vi att vår kommun ska vara hållbar och inkluderande - alla ska få plats och känna sig välkomna!

Vi arbetar för ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart Habo. Arbetet utgår från Habo kommuns vision ”den hållbara kommunen för hela livet” och bygger vidare på Agenda 2030, de globala hållbarhetsmålen och de nationella miljökvalitetsmålen. Som grund har vi också mål och åtgärder i miljöprogrammet, klimatprogrammet, kemikalieprogrammet, kostpolitiska programmet m.fl.

Under 2022 har vi lanserat det första samlade hållbarhetsbokslutet med fokus på miljömässig hållbar utveckling. Här kan du läsa Hållbarhetsbokslutet 2021.

Sammanfattning av hållbarhetsbokslutet 2021 per område:

Kolla på filmerna på denna sida för att få veta mer om vårt strategiska hållbarhetsarbete och klicka dig fram till mer information om allt som har med miljö- och hållbarhetsarbetet att göra. Missa inte hållbarhetstipsen om hur du kan göra för att agera miljösmart i din vardag!