De 17 globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030

Kommunens miljö- och hållbarhetsarbete

Habo ska vara hållbart och en kommun där människor vill växa upp, verka, driva företag och leva i. Oavsett när i livet och hur livssituationen ser ut vill vi att vår kommun ska vara hållbar och inkluderande - alla ska få plats och känna sig välkomna!

Vi utgår från Habo kommuns vision ”den hållbara kommunen för hela livet” och alla verksamheter behöver vara aktiva och använda sina möjligheter att påverka utvecklingen. Det strategiska arbetet i Habo kommun bygger på Agenda 2030, de globala hållbarhetsmålen och de nationella miljökvalitetsmålen. Dessa går som en röd tråd och kopplar till våra lokala mål.

På dessa sidor kan du klicka dig fram till mer information om allt som har med miljö- och hållbarhetsarbetet att göra. Här får du även hållbarhetstips om hur du kan göra för att agera miljösmart i din vardag!

”Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” -Brundtlandkommissionen, 1987. 

Har du frågor som gäller miljö- och hållbarhetsarbetet i kommunen är du välkommen att kontakta anna.loov@habokommun.se!