Laddplatser för elfordon

Det finns 6 laddplatser för el eller hybridfordon i centrala Habo. Parkering är avgiftsfri.

Laddplatser i Habo tätort: 

  • Besöksparkeringen Habo kommunhus (2 laddplatser), med infart från Jönköpingsvägen 19. Parkeringstider 07-17.
  • Parkering vid vårdcentrum (2 laddplatser), Kärrsvägen 37, till vänster om huvudentrén. Parkeringstider enligt skyltning
  • Pendelparkeringen vid Habo Station (4 laddplatser)

Laddinfra.se är Sveriges nationella databas för publik laddinfrastruktur. I databasen samlas och lagras information om publik laddinfrastruktur i Sverige.

Insamling av information sker om de platser i Sverige där användare av laddbara fordon kan ladda i en databas. Information kan sedan hämtas till karttjänster, appar och navigationssystem