Fagerhults fritidshem

Med rätt att leka! "Leken som grogrund för lärande".

På Fagerhults fritidshem finns två avdelningar, Röda fritids (årskurs F-1) och Gula fritids (årskurs 2-6) med sammanlagt cirka 75 barn.

Fritidshemmet är öppet klockan 06:30–18:00.

Vi arbetar för att skapa en trygg miljö som är rolig och stimulerande. Lek, skapande och fysisk aktivitet får stort utrymme. Hela verksamheten formas utifrån barnens ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter.

Stängningsdagar

Fritidshemmen har två stängningsdagar per termin, då personalen har tid för kompetensutveckling.