Transportdispenser

Tunga, breda eller långa transporter kräver undantag från trafikförordningen och ibland även från lokala trafikföreskrifter. Du behöver ansöka om dispens för att få utföra den typen av transporter.

Om transporten körs genom flera kommuner ansöker du hos Trafikverket.

Om transporten bara sker inom Habo kommun ansöker du hos kommunen. 

Gör så här för att ansöka hos Habo kommun

Använd Trafikverkets ansökningsblankett. Blanketten hämtar du på Trafikverkets webbplats Fyll i, skriv ut och skriv under blanketten. Skanna in och mejla din ansökan till gata@habokommun.se. 

Räkna med en handläggningstid på minst 3 arbetsdagar från det att din ansökan är komplett och inskickad till Habo kommun. Om du behöver komplettera din ansökan ytterligare kan det komma att innebära längre handläggningstid.

Om du ska korsa någon av Trafikverkets vägar, eller köra transporten helt eller delvis på Trafikverkets vägar ska även du bifoga ett färdvägsintyg. Blanketten hämtar du på Trafikverkets webbplats. Habo kommun kommer att behöva skicka en remiss till Trafikverket för yttrande, vilket kan komma att fördröja handläggningstiden.

Om transporten är antingen längre än 30 meter, bredare än 4,50 meter, eller högre än 4,50 meter ska du också bifoga ett färdvägsintyg, även om du bara ska utföra transporten på kommunala gator. Blanketten hämtar du på Trafikverkets webbplats.