Brandstorps förskola och fritidshem.

Brandstorps fritidshem

På Brandstorps fritidshem vill vi ge barnen en tidig miljömedvetenhet och intresse för miljön. Detta gör vi genom vårt Grön Flaggarbete tillsammans med förskolan.

Brandstorps fritidshem ligger 2 mil norr om Habo. Fritidshemmet ligger i samma lokaler som förskolan.

Fritidshemmet är öppet klockan 06:00–18:00.

På fritidshemmet arbetar vi för att

  • barn och vuxna ska känna sig trygga tillsammans.
  • visa varandra respekt och ta hänsyn till varandra.
  • barnens egna intressen och behov ska tillgodoses.
  • vi ska ha roligt tillsammans.

Stängningsdagar

Fritidshemmen har två stängningsdagar per termin, då personalen har tid för kompetensutveckling.