Tobak, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter

För att få sälja tobak måste du ansöka om tillstånd hos kommunen. Vill du sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare behöver du lämna in en anmälan till kommunen.

Avgifter

Ansökan om försäljningstillstånd tobak 5 700 kr
Ändring i befintligt tillstånd 3 400 kr
(ändrade ägarförhållande eller ändring av bolagsform)  

Tillsynsavgifter

Tobaksförsäljning 2 800 kr
e-cigaretter och påfyllningsbehållare                      400 kr
Tobaksfria nikotinprodukter 400 kr

Avgifterna beräknas efter gällande basbelopp (52 500 kr, 2023) och avrundas till närmaste jämna hundratal kronor.