Skydd mot olyckor

Habo kommun ska ha en beredskap för olika händelser och har också ansvaret för säkerheten och tryggheten för de människor som bor och vistas i kommunen.

Du kan också arbeta för din och dina medmänniskors trygghet. Det finns mycket du kan göra för att bränder, olycksfall och andra obehagliga händelser inte ska inträffa.

På tillhörande sidor under skydd mot olyckor kan du läsa och få tips om hur du kan förebygga att det händer något oförutsett inom till exempel trafiksäkerhet, vattensäkerhet och brandsäkerhet.

Under länkar kan du ta del av Habo kommuns handlingsprogram skydd mot olyckor.