Bild som beskriver processen för ansökan om bostadsanpassning.

Bostadsanpassning

Bidrag för bostadsanpassning finns för att du ska kunna bo kvar i din bostad så länge som möjligt. Det kan exempelvis vara att ta bort trösklar, byta badkaret mot en dusch eller anlägga en ramp.

Bostadsanpassningsbidrag

Om du eller en familjemedlem har en bestående eller långvarig fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Bostadsanpassningsbidraget finns för att ge personer som har bestående funktionsnedsättning en möjlighet till ett självständigt liv i ett eget boende.

Bostadsanpassning gäller alla slags privatbostäder. Du kan bo i eget hus, bostadsrätt eller hyreslägenhet. Bostaden ska vara en permanent bostad. Du kan inte få bidrag för att göra anpassningar i ett hus som används som fritidshus.

Åtgärderna ska vara nödvändiga och göra det möjligt för dig att bo kvar och fungera bra i din bostad. Exempelvis att kunna ta dig in och ut ur bostaden, förflytta dig inomhus, laga mat och sköta din hygien. 

Exempel på anpassningsåtgärder kan vara: 

  • Ändring av badrum, installation av duschplats
  • Borttagning av trösklar
  • Breddning av dörrar
  • Dörrautomatik
  • Hissar och stolliftar
  • Ramper
  • Hårdgörning av gångväg