Hjälpmedel

Du som har en funktionsnedsättning kan låna eller hyra olika slags hjälpmedel. Dessa utprovas individuellt av en arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Hjälpmedel som inte kräver utprovning och anpassning av arbetsterapeut eller sjukgymnast räknas om egenvårdshjälpmedel. Dessa hjälpmedel får du själv köpa.

Du hittar information om egenvårdsprodukter under länkar. Om du har svårt att ta dig ut och få tag i detta på egen hand kan du få hjälp att köpa dem genom oss.

Återlämning av hjälpmedel

När du inte längre behöver ditt hjälpmedel lämnar du tillbaka det till Habo kommuns rehabförråd, Kärrsvägen 31 A (Kärrsgården). Vid återlämnandet ska hjälpmedlet vara rengjort och märkt med namn.