Naturvård

I Mullsjö och Habo kommuner ligger en del av naturvårdsarbetet under den gemensamma miljönämnden.

I Mullsjö och Habo kommuner ligger en del av naturvårdsarbetet under den gemensamma miljönämnden. Det arbete som bedrivs av miljönämnden är främst biologisk återställning i Habos Vätterbäckar och kalkning av sjöar och vattendrag i Mullsjö och Habo kommuner.