Naturvård

I Mullsjö och Habo kommuner ligger en del av arbetet med naturvård under den gemensamma miljönämnden.

Det arbete som bedrivs av miljönämnden är främst biologisk återställning i Habos Vätterbäckar och kalkning av sjöar och vattendrag i Mullsjö och Habo kommuner.

Miljöbalken ska bland annat tillämpas så att värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas och att den biologiska mångfalden bevaras. Detta är såväl ett statligt som ett kommunalt ansvar.