Lotsteam förenklar för företag

Habo kommun erbjuder både nya och etablerade företag möjlighet att träffa ett lotsteam där representanter från alla förvaltningar ingår.

Lotsteamet förenklar för dig som företagare genom att du får möjlighet att träffa lotsarna från de förvaltningar som har ansvar för dina aktuella frågor. Syftet är att skapa kontakter, spara tid och ge möjlighet till en helhetssyn.

Teamet är inte beslutande men som företagare kan du redan vid första mötet få mer information om t.ex. hur olika processer ser ut och vilka tillstånd som kan krävas för just din verksamhet.

Boka tid med lotsteamet

Sammankallande för teamet bokar inom två veckor, oftast snabbare, en gemensam mötestid för dig som företagare och lotsarna för aktuella förvaltningar. Sammankallande för lotsteamet är Monika Raske som är näringslivsansvarig på kommunen. Du når Monika på e-post monika.raske@habokommun.se alt via telefon 0730-552 020.