Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, funktionshinderomsorg och individ- och familjeomsorg.

Nämndens arbete utgår bland annat från lagstiftningen i socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om stöd och service för vissa funktionsnedsatta (LSS).

Socialnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare.

Socialnämndens presidium består av:

  • Hans Jarstig (KD), ordförande
  • Nicklas Gustavsson (S), 1:e vice ordförande
  • Fredrik Wärnbring (M), 2:e vice ordförande