Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, funktionshinderomsorg och individ- och familjeomsorg.

Nämndens arbete utgår bland annat från lagstiftningen i socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om stöd och service för vissa funktionsnedsatta (LSS).

Socialnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare.

Socialnämndens presidium består av:

  • Hans Jarstig (KD), ordförande
  • Nicklas Gustavsson (S), 1:e vice ordförande
  • Fredrik Wärnbring (M), 2:e vice ordförande

Glenn Liljegren (HD) har insynsplats i socialnämnden.

Foto på Hans Jarstig
Hans Jarstig (KD)
Ordförande
Foto på Nicklas Gustavsson
Nicklas Gustavsson (S)
1:e vice ordförande
Fredrik Wärnbring (M).
Fredrik Wärnbring (M)
2:e vice ordförande
Eva Vettebring (S).
Eva Vettebring (S)
Petra Mattlin (S).
Petra Mattlin (S)
Kajsa Särenholm (M).
Kajsa Särenholm (M)
Foto på Mari Larsson
Mari Larsson (SD)
Maria Alfredsson (KD).
Maria Alfredsson (KD)
Maria Alsén (C).
Maria Alsén (C)