Kontakta kommunledningsförvaltningen

E-post skickas enligt principen fornamn.efternamn@habokommun.se

Jan Sundman, kommundirektör, 036-442 81 57
Monika Raske, näringslivsansvarig, 036-442 80 94
Anna Lööv, miljö- och hållbarhetsstrateg, 036-442 82 69

Kansli- och kommunikationsenheten

Frida Wahlund, kansli- och kommunikationschef, 036-442 81 59
Benita Hjalmarsson, kommunsekreterare, 036-442 81 56
Katarina Gustafsson, administratör, 036-442 81 65
Jessica Dahlén, kommunikatör, 036-442 81 76
Amanda Månsson, kommunikatör, 036-442 81 64
Marie Carlsson, receptionist/bemanningsplanerare, 036-442 82 29
Lena Davidsson, receptionist, 036-442 80 00

Ekonomienheten

Johan Bokinge, ekonomichef, 036-442 80 98
Anna-Carin Alzén, biträdande ekonomichef, 036-442 83 37
Robert Svanberg, redovisningsansvarig, 036-442 80 92
Frida Haglund, controller, 036-442 82 43
Magdalena Carlén, inköps- och upphandlingscontroller, 036-442 81 63
Bajram Bajrami, upphandlingsledare, 036-442 80 90
Anders Lindhe, upphandlare, 036-442 83 41
Anki Thuné, ekonomiadministratör, 036-442 80 97
Pernilla Forsberg, ekonomiadministratör, 036-442 80 96

HR-enheten

Annika Ekdahl, HR-chef, 036-442 84 76
Monica Lundkvist, biträdande HR-chef, 036-442 80 95
Sofia Kentson, HR-konsult, 036-442 80 93
Helena Johnsson, systemförvaltare, 036-442 82 34
Marie Kristofersson, HR-administratör, 036-442 84 25
Annica Höglund, HR-administratör, 036-442 82 56
Annette Sandell, bemanningsplanerare, 036-442 80 75
Marie Carlsson, bemanningsplanerare/receptionist, 036-442 82 29

IT-enheten

Erik Reffner, IT-chef, 036-442 85 91
Kent Erlandsson, biträdande IT-chef, 036-442 85 96
Adam Andersson, systemtekniker, 036-442 85 93
Kennet Johansson, systemtekniker, 036-442 85 94
Anton Josefsson, systemtekniker, 036-442 85 95
Rasmus Gunnarsson, systemtekniker, 036-442 85 99
Adrian Nordengren, IT-tekniker, 036-442 85 97
Thomas Olesen, IT-support, 036-442 85 92