Livsmedel och smittskydd

Miljöförvaltningen registrerar och kontrollerar verksamheter som säljer, tillagar eller serverar livsmedel. Smittskydd handlar om att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids i samhället och att ge allmänheten information om hur man undviker smitta.