Avfall och återvinning

June Avfall och Miljö AB ansvarar för avfallshanteringen i Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner.

Habo sortergård (Sibbabo)

Sortergården drivs av June Avfall & Miljö. På sortergården kan du lämna allt ditt grovavfall som normalt uppstår i ett hushåll.

Öppettider för Habo sortergård.

Återvinningsstationer för förpackningar och tidningar

Det finns sex stycken stationer i kommunen för insamling av förpackningar och tidningar. Återvinningsstationerna är obemannade insamlingsplatser för tidningar, glas och andra förpackningar och består av ett antal behållare som ägs och drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI).

Sophämtning

June Avfall & Miljö ansvarar för att hushållsavfallet samlas in.

Avfallsplan

Avfallsplanen är kommunens verktyg för att styra avfallshanteringen mot en långsiktigt hållbar utveckling. Du kan ta del av den på webbplatsen June Avfall och Miljö AB.