Skydd mot översvämning

Här får du tips hur du kan undvika översvämning och vad du kan göra om du ändå drabbas.

Innan du drabbas av översvämning kan du göra följande:

 • Se över försäkringen - Ta reda på vad som gäller för din hemförsäkring. Dokumentera skador och spara kvitton.
 • Skaffa information - Ta reda på om just ditt område har varit översvämmat tidigare och vilka konsekvenser det blev då. Tidigare erfarenheter kan vara till hjälp för din egen beredskap.
 • Följ väderleksrapporten - Ha koll på väderprognoserna för att kunna ta del av SMHI:s varningar för höga flöden eller kraftigt och ihållande regn.
 • Ha koll på vattennivån - Det är viktigt att du vet hur vattennivåerna är under normala förhållanden så att du kan se när vattnet börjar stiga.
 • Övriga försiktighetsåtgärder - Vet du att din fastighet ligger i riskzon, se fler försiktighetsåtgärder på msb.se  

Om du drabbas av översvämning ska du tänka på följande:

 • Håll koll på barnen - Nya vattenfyllda gropar och håligheter i marken kan uppstå vid översvämning.
 • Bryt elen - Stäng av elektriciteten och eventuella gasledningar om det finns risk för att de kommer i kontakt med vattnet. Se dock till att eventuella länspumpar kan fungera.
 • Proppa igen toalett och avlopp - Förhindra avloppsvatten att tränga in i huset genom att proppa igen toaletter och avlopp i källare, bottenplan med träpropp eller expanderpropp med gummitätning.
 • Flytta undan saker - Flytta värdefulla ägodelar till säkra platser. Flytta även bilar, utemöbler och annat som kan följa med vattnet och orsaka stopp någon annanstans. Förvara inget känsligt direkt på källargolvet.
 • God hygien - Se till att barn och djur inte dricker av eller badar i översvämningsvatten. Tvätta dig noga och rengör allt som har varit i kontakt med vattnet.
 • Förbered evakuering - Packa en väska i fall det blir nödvändigt att överge huset. Ta med exempelvis utrustning för små barn, mediciner, ficklampor, viktiga dokument och värdepapper.