Äldreboende, demensboende

Personer som bor i särskilt boende betalar en avgift för omsorg. Dessutom har de en kostnad för mat och hyra.

Dubbla boendekostnader vid flytt till särskilt boende

När du flyttar in på särskilt boende med kort varsel (mindre än tre månader) kan vi ta hänsyn till att du har dubbla boendekostnader. Under högst tre månader kan vi räkna med dubbel boendekostnad om du inte hunnit sälja/säga upp den tidigare bostaden. Ansökningsblankett får du av avgiftshandläggare. Avdrag görs enbart på omsorgsavgiften.

Förbehåll äldreboende och demensboende 2024

Förbehållsbeloppet är 7 752 kronor + hyra.

Omsorgsavgift

Omsorgsavgiften är högst 2 575 kronor per månad, så kallad maxtaxa.

Matabonnemang

Kostnaden för mat i äldreboende och på demensboende är 4 675 kronor per månad.

Hyror (från den 1 maj 2023)

Eken, Björken och Linden

Enkelrum  32 kvadratmeter     4 810 kronor/månad 
Dubblett   62 kvadratmeter     8 075 kronor/månad

Ängen, Lunden, Skogen och Gläntan

Enkelrum  27 kvadratmeter      4 627 kronor/månad 
Enkelrum  30 kvadratmeter     5 141 kronor/månad 

Tekniska förvaltningen är hyresvärd och fastställer hyrorna för samtliga boenden. Du har möjlighet att söka bostadstillägg för pensionärer (BTP) hos Pensionsmyndigheten.