Äldreboende, demensboende

Personer som bor i särskilt boende betalar en avgift för omsorg. Dessutom har de en kostnad för mat och hyra.

Förbehåll äldreboende och demensboende 2023

Förbehållsbeloppet är 7 252 kr + hyra.

Omsorgsavgift

Omsorgsavgiften är högst 2 359 kr per månad, så kallad maxtaxa.

Matabonnemang

Kostnaden för mat i äldreboende och på demensboende
är 4 550 kr per månad.

Hyror (från 2022-04-01)

Eken, Björken och Linden

Enkelrum  32 kvm     4 599 kr/mån 
Dubblett   62 kvm     7 720 kr/mån

Ängen, Lunden och Skogen

Enkelrum  27 kvm     4 424 kr/mån

Tekniska förvaltningen är hyresvärd och fastställer hyrorna för samtliga boenden. Du har möjlighet att söka bostadstillägg för pensionärer (BTP) hos Pensionsmyndigheten.