Stöd till familjen

Behovet av råd, stöd och hjälp kan se olika ut i olika situationer. Kommunen har därför olika former av stöd och verksamheter som riktar sig till familjer, barn och ungdomar.

Föräldraskapet, småbarnsåren och tonårsperioden kan vara ganska omvälvande faser i livet. Många av oss kommer någon gång att behöva söka hjälp av något slag. Kommunens individ- och familjeomsorg arbetar för att förebygga problem och ge stöd och hjälp till barn, ungdomar och familjer.