Att arbeta som deltidsbrandman/kvinna

Är du intresserad av att arbeta som deltidsbrandman? Hör av dig till räddningstjänsten för mer information och intresseanmälan.

I Sverige finns cirka 600 orter med deltidsanställd personal i beredskap dygnet runt alla årets dagar. Totalt finns det cirka 12 500 deltidsanställda brandmän/kvinnor i Sverige. Som deltidsanställd brandman/kvinna i kommunen blir du en viktig resurs för medborgarnas säkerhet och trygghet. Din kunskap är också en ovärderlig tillgång i din huvudanställning och i din hemmiljö.

Att vara deltidsbrandman/kvinna betyder att du ingår i en grupp med gott kamratskap och fin laganda. Dagens räddningstjänst gör mycket mer än att rycka ut till bränder. Räddningstjänsten rycker också ut till trafikolyckor, drunkningsolyckor, djurlivräddning, skogsolyckor, kemikalieolyckor, översvämningar, stormskador, ras med mera.

Hör av dig till räddningstjänsten i Habo om du är intresserad av arbetet som deltidsbrandman/kvinna och vill veta mer.