Synpunkter och klagomål

Har du synpunkter eller klagomål på något i socialnämndens verksamhet kan du lämna dem via vår e-tjänst.

När du har en synpunkt eller ett klagomål på något i socialnämndens verksamhet kan du använda vår e-tjänst för att låta oss veta vad du inte tycker fungerar som det ska.

Du väljer själv om du vill lämna kontaktuppgifter eller om du vill vara anonym. Väljer du att vara anonym har du inte möjlighet att få någon återkoppling från oss. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på sidan Hantering av personuppgifter.

Här kan du lämna synpunkter och klagomål (öppnas i nytt fönster).

Servicedeklarationer

Handläggare ska kontakta dig inom två arbetsdagar från det att du sökt oss.

Du ska inom två veckor från anmält behov av bistånd på grund av funktionsnedsättning få en tid med handläggare.

Din genomförandeplan, där du beskriver hur du vill att vi stödjer dig, ska följas upp minst var sjätte månad eller oftare om dina behov förändras.

Patientnämnd

Regionens patientnämnd är en oberoende instans som du kan vända dig till om du har klagomål, synpunkter, frågor eller förslag när det gäller den kommunala hälso- och sjukvården.

När ett problem uppstår kontaktar du i första hand den som är ansvarig för verksamheten. Är den vägen inte framkomlig eller om du vill diskutera frågan med en oberoende part, vänder du dig direkt till din patientnämnd.

Patientnämnden ska bland annat:

  • Hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna ta tillvara sina intressen i hälso- och sjukvården
  • Främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal
  • Hänvisa till rätt myndighet
  • Rapportera iakttagelser och avvikelser till vårdgivare och vårdenheter

Kontakta patientnämndens sekreterare om du behöver hjälp. Tillsammans bestämmer ni hur ditt ärende ska hanteras och om det ska tas upp av ledamöterna i nämnden. Alla i patientnämnden har tystnadsplikt.