Motioner

Här publiceras aktuella motioner och motioner som besvarats under mandatperioden.

Pågående motioner

Motion om skärmtak utanför vårdcentrum

Parti: Miljöpartiet
Diarienummer: KS22/281
Motion om skärmtak utanför vårdcentrum

Motion om Fagerhus

Parti: Habodemokraterna
Diarienummer: KS22/273
Motion om Fagerhus

Motion om övergångsställen på riktigt

Parti: Sverigedemokraterna
Diarienummer: KS22/231
Motion om övergångsställen på riktigt

Motion om förebyggande arbete mot psykisk ohälsa bland barn och ungdomar

Parti: Sverigedemokraterna
Diarienummer: KS22/216
Motion om förebyggande arbete mot psykisk ohälsa bland barn och ungdomar

Motion om att sänka skatten i Habo kommun

Parti: Habodemokraterna
Diarienummer: KS22/186
Motion om att sänka skatten i Habo kommun

Motion om införande av 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön inom socialförvaltningen

Parti: Vänsterpartiet
Diarienummer: KS22/183
Motion om införande av 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön inom socialförvaltningen

Motion om lokal busslinje - "mjuka linjen"

Parti: Habodemokraterna
Diarienummer: KS22/2
Motion om lokal busslinje - "mjuka linjen"