Motioner

Här publiceras aktuella motioner och motioner som besvarats under mandatperioden.

Pågående motioner

Motion om att utreda att Habo upphör som kommun och sammangår med annan/andra kommun/kommuner

Parti: Centerpartiet
Diarienummer: KS20/242
Motion

Motion att ställa hårdare krav på regionen rörande kollektivtrafik för alla

Parti: Habodemokraterna
Diarienummer: KS20/231
Motion

Motion om nytt golv till Habo sporthall samt en rejäl läktare till den nya planerade sporthallen på Kärnekulla

Parti: Habodemokraterna
Diarienummer: KS20/204
Motion

Motion om motprestation för försörjningsstöd, upplaga 2

Parti: Sverigedemokraterna
Diarienummer: KS20/173
Motion

Motion om totalförbud mot fyrverkerier i Habo kommun

Parti: Sverigedemokraterna
Diarienummer: KS20/57
Motion

Motion om att utöka Habo kommuns anhörigstöd till att även innefatta barn och ungdomar i svåra livssituationer

Parti: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet
Diarienummer: KS20/52
Motion