Motioner

Här publiceras aktuella motioner och motioner som besvarats under mandatperioden.

Pågående motioner

Motion om trygghetsboende nära centrum

Parti: Habodemokraterna
Diarienummer: KS21/4
Motion om trygghetsboende nära centrum