Motioner

Här publiceras aktuella motioner och motioner som besvarats under mandatperioden.

Pågående motioner

Motion om sponsring av sporthallen på Kärnekulla

Parti: Habodemokraterna
Diarienummer: KS21/253
Motion om sponsring av sporthallen på Kärnekulla

Motion om skrivelse till regeringen angående Vättern som dricksvattentäkt

Parti: Vänsterpartiet
Diarienummer: KS21/220
Motion om skrivelse till regeringen angående Vättern som dricksvattentäkt