Motioner

Här publiceras aktuella motioner och motioner som besvarats under mandatperioden.

Pågående motioner

Motion om uppsökande verksamhet för att motverka ofrivillig ensamhet

Parti: Sverigedemokraterna
Diarienummer: KS24/231
Motion om uppsökande verksamhet för att motverka ofrivillig ensamhet

Motion om att inrätta en tjänst som landsbygdsutvecklare

Parti: Habodemokraterna
Diarienummer: KS24/227
Motion om att inrätta en tjänst som landsbygdsutvecklare

Motion om att redovisa besvarade motioner

Parti: Miljöpartiet
Diarienummer: KS24/177
Motion om att redovisa besvarade motioner

Motion om att införa fixartjänst för pensionärer och personer med funktionsnedsättning

Parti: Habodemokraterna
Diarienummer: KS24/176
Motion om att införa fixartjänst för pensionärer och personer med funktionsnedsättning

Motion om sommaranställning av ungdomar med A-traktor

Parti: Sverigedemokraterna
Diarienummer: KS23/385
Motion om sommaranställning av ungdomar med A-traktor

Motion om flaggpolicy i Habo kommun

Parti: Sverigedemokraterna
Diarienummer: KS23/346
Motion om flaggpolicy i Habo kommun