Motioner

Här publiceras aktuella motioner och motioner som besvarats under mandatperioden.

Pågående motioner

Motion om sommaranställning av ungdomar med A-traktor

Parti: Sverigedemokraterna
Diarienummer: KS23/385
Motion om sommaranställning av ungdomar med A-traktor

Motion om flaggpolicy i Habo kommun

Parti: Sverigedemokraterna
Diarienummer: KS23/346
Motion om flaggpolicy i Habo kommun

Motion om mensskydd på toaletter

Parti: Vänsterpartiet
Diarienummer: KS23/80
Motion om mensskydd