Borgerlig vigsel

En borgerlig vigsel är en kort ceremoni som är en juridiskt bindande handling utan religiösa inslag. Vigseln är kostnadsfri.