Kärrsgården.

Boende för äldre

Du som av någon anledning inte klarar att bo kvar hemma kan beviljas någon form av boende som är anpassat efter ditt behov av stöd.

För dig som är äldre finns det:

  • Äldreboende
  • Demensboende
  • Korttidsboende
  • Växelboende

När du flyttar in på särskilt boende ska du tilldelas en personlig kontaktman inom tre dagar. 

Inom fyra veckor efter inflyttning på ska du erbjudas ett samtal med din kontaktman. Samtalet är till för att du ska få möjlighet att berätta om dig själv, och hur du vill ha din hjälp. Det är också ett tillfälle för oss att lära känna dig lite bättre.

Inom två veckor efter inflyttning ska du få träffa enhetschefen.

Kärrsgårdens särskilda boende är sedan mars 2024 silviahemscertifierade. Information om certifiering och uppgift om giltiga certifikat finns på Silviahemmets webbplats. 

Stiftelsen Silviahemmets certifieringssymbol.