SFI, Svenska för invandrare

Utbildning i svenska för invandrare (SFI) är grundläggande utbildning i svenska språket. SFI är till för dig som är vuxen och inte har svenska som ditt modersmål.

För att ha rätt att studera svenska för invandrare ska du

  • vara vuxen (gäller från den 1 juli det år man fyller 20 år. Mellan 16 och 20 års ålder läser man inom gymnasieskolan.)
  • sakna grundkunskaper i svenska
  • vara folkbokförd i en svensk kommun.