Habo kost

Habo kosts uppdrag

Habo kost lagar och serverar mat till en del av kommunens förskolor och skolor. Kärrsgårdens äldreboende samt matväskor till hemmaboende som beviljats bistånd för hemsänd mat. På förskolor och fritidshem ansvarar vi för frukost och mellanmål som lagas på plats.

Vi driver Restaurang Kärrsliljan som är öppen för allmänheten alla dagar om året. Restaurangen finns i vårdcentrum, Kärrsvägen 37, i Habo tätort.

Vårt uppdrag är att servera god, vällagad och näringsriktig mat anpassad till den kund som ska äta.

Personal

Verksamheten leds av kostchef och biträdande kostchef. All mat tillagas av utbildade kockar och övrig personal består av utbildade köksbiträden. Tillsammans utgörs Habo kost av 27 personer som med stort engagemang serverar alla våra kunder.

Mål- och riktlinjer

I det kostpolitiska programmet kan man läsa om kommunens mål och riktlinjer för kostverksamheten. Habo kost följer så långt det är möjligt Livsmedelsverkets råd om mat inom förskola, skola och äldreomsorg.

Ekologiska livsmedel

För att säkerställa att maten är näringsriktig näringsberäknar vi alla enhetens matsedlar till barn- och äldreomsorgen. Vi strävar efter att öka andelen ekologiska livsmedel, år 2019 var 27% av inköpen ekologiska (i kronor räknat). 

Vi använder oss av ett kostdatasystem som heter Matilda.