Ordförande klubba liggandes på ett bord

Den kommunala beslutsprocessen

Ett ärende kan väckas i kommunen på flera sätt. Invånarna i kommunen kan exempelvis lämna in medborgarförslag och politikerna i fullmäktige kan lämna in motioner.

Medborgarförslag

När ett medborgarförslaget kommer in till kommunen registreras det (så kallad diarieföring). Alla handlingar som kommer in till kommunen är allmänna och vem som helst har rätt att ta del av dem.