Tonårstjej .

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledarens roll handlar till stor del om att stödja och stärka människor i en valsituation. Det personliga samtalet är det viktigaste verktyget!

Studie- och yrkesvägledare som arbetar inom grundskolan har mycket kontakt med elever, lärare, föräldrar och representanter för arbetslivet. I arbetsuppgifterna ingår att ordna praktikplatser åt skolans elever och att vara ett stöd åt övrig personal på skolan kring studie- och yrkesvalsfrågor. En viktig uppgift är att informera om utbildningar, yrken och arbetsmarknad.