Energi och transporter

Habo kommun jobbar på flera sätt för att bidra till en hållbar utveckling. Här kan du läsa om vad vi gör inom områdena energi och transporter.

Förnybar energi och solceller

År 2050 ska Jönköpings län vara ett plusenergilän, som innebär att behovet av energi har minskat och att den förnybara energin har ökat så mycket att det blir ett överskott. För att nå dit har kommunen flera åtgärder i miljöprogrammet och kommunen har representanter i Klimatrådet.

Visste du att kommunen har elabonnemang om köp av 100 % förnybar el och dessutom producerar egen grön el? Kommunen har investerat i solcellsanläggningar som sitter på Vårdcentrum, Alléskolan, Hagabodaskolan och Hagenskolan. Kommunen jobbar också aktivt med att effektivisera energianvändningen. 

Logga för Jönköpings plusenergilän.

Logga för Jönköpings plusenergilän.

Fossilfria transporter och resor

Vi strävar efter att få fossilfria och smarta transporter i Habo kommun. Vi är med i projektet FASTR för att bidra till fossilfria transporter. Andra åtgärder för att minska koldioxidutsläppen är att vi har en gemensam bilpool och att vi köper in nya bilar som i första hand är el eller laddhybrider. Kommunen har även köpt in elcyklar som ska rulla på våra vägar istället för bilar. Alla verksamheter och bolag har ett eget ansvar för att underlätta ett fossilfritt resande.