Barn och utbildning

I Habo kommun har vi en ständig strävan efter hög kvalitet i förskola, skola och fritidshem. Alla barn och elever erbjuds en lärmiljö av god kvalitet som främjar barn och elevers utveckling och lärande.
Ryggen på ett barn i rosa tröja som sitter i ett klassrum med andra barn