Habo kommun har näst högst andel behöriga lärare av landets kommuner

Andelen behöriga lärare av de som jobbar i Habo kommuns grundskolor är 87,3 procent – det är den näst högsta andelen bland kommunerna i Sverige och den högsta i Jönköpings län.

Av alla grundskolelärare i Habo kommun har 87,3 procent lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. Det innebär att Habo har den näst högsta andelen av landets 290 kommuner och den högsta i Jönköpings län. Siffrorna kommer från Skolverkets jämförelse över alla skolor i landets kommuner, både kommunala och fristående.

– Att ha en lärarlegitimation är en kvalitetsstämpel på att man har pedagogiska och didaktiska kunskaper och kunskap om ämnet man lär ut. Det handlar om att kunna möta olika behov. Som lärare träffar du väldigt många elever och du ska kunna möta elever med olika svårigheter och kunna ge utbildning på deras nivå, berättar Åsa Wadling, skolchef på Habo kommun.

Åsa berättar att kommunen har haft en hög andel behöriga lärare under en lång tid, vilket tyder på att personalen trivs och stannar kvar.

– Habo kommun är dessutom en stabil organisation med duktiga och erfarna skolledare som har varit på samma skola länge. Tillsammans har vi ett gott samarbete, vi jobbar nära varandra och fokuserar på hur vi ska få eleverna att lära sig så mycket som möjligt och må så bra som möjligt, avslutar Åsa.