Rökfria miljöer

Tobakslagen ger personer som inte röker rätt till rökfria miljöer. Syftet med lagen är också att hindra eller fördröja att barn och ungdomar börjar röka. Lagen begränsar därför rökning i vissa lokaler och utrymmen.

Den 1 juli 2019 kommer en ny lag där flera slags områden utomhus blir rökfria. Till exempel uteserveringar, lekplatser och busshållplatser.

Länk till Folkhälsomyndigheten