Olovligt byggande

När en åtgärd som kräver lov eller anmälan har påbörjats utan lov eller startbesked ska byggnadsnämnden ta ut en sanktionsavgift. Nämnden ska se till att det som har utförts tas bort eller rättas till, om inte lov för åtgärden kan meddelas i efterhand.

Vad som kräver lov eller anmälan kan du läsa mer om i bygglovshjälpen.