Näringspolitiska rådet

Näringspolitiska rådet ligger organisatoriskt sett under kommunstyrelsen. Rådet har ingen beslutanderätt utan är just rådgivande.

Syftet med rådet är att bibehålla den redan goda kommunikationen mellan politik och näringsliv.

Näringspolitiska rådet består av kommunstyrelsens presidium, Susanne Wahlström (M), Gunnar Pettersson (S) och Anders Rickman (L) och adjungerade representanter från näringslivet. Dessa är Jonas Ahlgren,  Industriklubben, Christer Widahl, Företagarna Habo, Håkan Hagård, besöksnäringen, Anna Häggström, Handeln och Dan Waldermansson, LRF.  Rådet sammanträder fyra gånger per år.