Säkerhet i trafiken

I Habo kommun jobbar vi, precis som Sveriges övriga kommuner, mot att nå målet i nollvisionen. Riksdagen har beslutat om nollvisionen, och målet är att ingen ska dödas eller bli allvarligt skadad i trafiken.

Arbetet innebär bland annat att utforma gatumiljön så att olycksrisken minimeras och att hänsyn tas till alla trafikantgrupper.

Det här kan du själv göra för att minska risken för allvarliga skador och dödsfall:

  • använda bilbälte när du åker bil
  • cykelhjälm när du cyklar
  • köra nykter
  • hålla avstånd
  • följa hastighetsbegränsningar och trafikregler

Och du, glöm inte att använda reflex när det är mörkt ute.