Kråkerydskolans fritidshem

På Kråkerydskolans fritidshem arbetar vi för att stärka barnens kamratrelationer samt att lära dem att visa respekt för varandra och sin omgivning.

Kråkerydskolans fritidshem har två avdelningar:

  • Lärkan med elever från årskurs F-1.
  • Tranan med elever från årskurs 2-3.

Fritidshemmet är öppet klockan 06:00-18:00.

Vi arbetar för att barnen ska våga ta eget ansvar.

Vi har kontinuerliga fritidsråd där barnen får lämna önskemål om aktiviteter som sedan ligger till grund för vår planering.

Stängningsdagar

Fritidshemmen har två stängningsdagar per termin, då personalen har tid för kompetensutveckling.