Kråkerydskolans fritidshem

På Kråkerydskolans fritidshem ligger värdegrunden i fokus. Vi arbetar kontinuerligt med att stärka barnens kamratrelationer samt att lära dem att visa respekt för varandra och sin omgivning.

Läsåret 23/24 prioriterar vi att arbeta med elevernas delaktighet på fritidshemmet båda i styrda aktiviteter och i den fria leken.

Kråkerydskolans fritidshem har två avdelningar:

  • Lärkan med elever från årskurs F-2.
  • Tranan med elever från årskurs 3 och uppåt.

Fritidshemmet är öppet klockan 06:30-18:00.

Stängningsdagar

Fritidshemmen har två stängningsdagar per termin, då personalen har tid för kompetensutveckling.