Resor och transport

Buss och tåg

Buss- och tågnätet mellan Habo kommun och omvärlden är mycket väl utbyggt. Kommunen passeras av Västtågen som kör linjen Nässjö-Jönköping-Falköping-Skövde-Töreboda vilket ger snabba och smidiga kommunikationer. Till Jönköping tar resan 13 minuter och till Skövde cirka 50 minuter. De stora knutpunkterna Nässjö respektive Falköping/Skövde inom bekvämt avstånd gör att man snabbt når Göteborg, Stockholm eller Malmö.

Trafikströmmen till och från vår närliggande större grannkommun Jönköping är intensiv. Med tåg och buss finns det i stort sett halvtimmestrafik i varje riktning måndag till fredag.

Det finns även andra bussförbindelser inom kommunen och till grannkommunen Mullsjö.

Flyg

Mellan Habo och Jönköpings flygplats Axamo är det bara 19 km. Därifrån finns reguljärflyg till Stockholm och vissa chartermål och storstäder.

Bil

Habos vägnät omfattar bland annat riksväg 195, Jönköping-Habo och vidare upp mot Örebro, samt riksväg 26/47 från Jönköping mot till exempel Skövde och Trollhättan.

E4:an Stockholm-Jönköping-Helsingborg och riksväg 40 Göteborg-Borås-Jönköping ligger cirka 15 minuters väg från Habo.

Pendelparkering

Det finns pendelparkeringar på båda sidor om järnvägsspåren. På norra sidan ligger pendelparkeringen i anslutning till restaurang Stationens parkeringen. På södra sidan ligger pendelparkeringen öster om stationsområdet med infart från Industrigatan. Fordon får parkeras under högst 48 timmar i följd.

Mer information om var parkering är tillåtet

Närtrafik

Du som bor på landsbygden kan även ha rätt att resa med närtrafiken. På länstrafikens webbplats hittar du mer information om vilka som har rätt till närtrafik och vilka regler och priser som gäller. 

Färdtjänst/riksfärdtjänst

Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken. Du kan få färdtjänst om du på grund av en funktionsnedsättning inte klarar av att använda allmänna kommunikationer eller förflytta dig på egen hand.

Du ansöker om färdtjänst hos Länstrafiken

Sjukresor

Jönköpings Länstrafik ansvarar för länets sjukresor. Mer information och hur du ansöker hittar du på Länstrafikens webbplats