God man, förvaltare, förmyndare

Om du själv har svårt att sköta din ekonomi och ta tillvara dina intressen kan du få stöd av en god man eller en förvaltare.

Förvaltarfrihetsbevis

Ett förvaltarfrihetsbevis kan krävas av vissa myndigheter när du till exempel ska ha ett trafiktillstånd, bli fastighetsmäklare eller advokat eller om du ska vara ansvarig utgivare av periodisk skrift.

För att beställa förvaltarfrihetsbevis fyller du i formuläret på Jönköpings kommuns webbplats. Därefter gör överförmyndarenheten en kontroll i sina register, stämplar och skriver under på ett personbevis att du inte har förvaltare. Personbeviset skickas sedan till dig på den adress du har uppgett.