God man, förvaltare, förmyndare

Om du själv har svårt att sköta din ekonomi och ta tillvara dina intressen kan du få stöd av en god man eller en förvaltare.

Aktuellt från överförmyndaren

Med anledning av covid-19 behöver vi alla hjälpas åt att begränsa smittspridningen - särskilt för att skydda riskgrupper. Många av våra huvudmän tillhör dessa riskgrupper på grund av sitt hälsotillstånd eller ålder. Vi vill därför be dig som har uppdrag som ställföreträdare att iaktta följande:

  • Vi ber dig att hålla dig uppdaterad och följa de rekommendationer och riktlinjer som kommer från myndigheterna. För att hålla dig uppdaterad, gå in på Folkhälsomyndighetens webbplats och webbplatsen för Krisinformation.
  • Vi ber dig att ta höjd för räkningarna om huvudmannen har större utgifter än inkomster eller andra större utgifter på gång. Om du behöver göra uttag från spärrat konto, bör du skicka in din ansökan i god tid.
  • Besök till äldre huvudmän eller riskgrupper kan eventuellt behöva undvikas en period eller ske på behörigt avstånd.