Specialkost och anpassad kost

Kommunen ska tillhandahålla näringsriktiga måltider till de barn som av någon anledning inte kan äta den ordinarie måltiden. Utbudet av koster grundar sig på skollagens krav på näringsriktiga måltider samt resurser inom måltidsverksamheten. Måltiden ska vara glädjefylld, smakrik och säker. Maten och måltiden ska skapa förutsättningar till bra matvanor och god hälsa.

Vid planering av specialkost och anpassad måltid utgår vi alltid från de rätter som erbjuds på ordinarie meny. Grönsaker och tillbehör är komplement till måltiden.

Ansökan görs via e-tjänst. En ny ansökan ska lämnas varje nytt läsår eller vid förändring. 

E-tjänst: Specialkost och anpassad kost