Alléskolan.

Alléskolan (F-6)

I skolan går elever från förskoleklass till årskurs 6, cirka 500 elever. På skolan arbetar drygt 60 personer - förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärare arbetar i fyra arbetslag.

Alléskolans vision är ”Mitt allra bästa jag”. Vi tror gemensamt och tillsammans på tanken att alla kan utvecklas med rätt ansträngningar och förutsättningar och därmed bli ”Mitt allra bästa jag” på Alléskolan. På Alléskolan kan alla lära och alla har rätt till att utvecklas så långt som möjligt. Vi arbetar också för utveckling och lärande genom goda möten.