Egenkontrollpärm

För att underlätta arbetet med egenkontrollen följer här lite mer detaljerad information om vad den omfattar och ett antal mallar ex. förslag på rutiner och kemikalieförteckning som du kan ladda ner till din egen dator och jobba vidare med. Du är inte tvungen att använda mallarna utan kan använda verksamhetens egna system om det passar bättre in i din verksamhet. Det är dock viktigt att de egna mallarna följer egenkontrollförordningens krav.

För att se vad egenkontrollpärmen innehåller, klicka på rubriken nedan. I denna pärm ingår även andra verksamheters dokument och dessa finner du under länkar.

Dokument och mallar för egenkontroll

Egenkontrollpärm