Nybyggnation av plank

Ritningarna ska ha en vit och slät bakgrund, skarpa linjer, tillräckligt stora bokstäver och siffror. Helst ska ritningarna vara svartvita eftersom vissa färger kan vara otydliga. Om du inte har möjlighet att själv ta fram fackmässiga ritningar så rekommenderar vi att du kontaktar en konsult. 

Det är också viktigt att ritningarna är gjorda enligt en skala, att det står vilken skala som har använts och att det finns en skalstock.

Tänk på:
• Det ska tydligt framgå vad som är nytt och befintligt på den berörda fastigheten
• Plan, - fasad- och sektionsritningar måste överensstämma med varandra