Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Sedan 1992 gäller en lag som föreskriver att ventilationssystem regelbundet ska kontrolleras av en sakkunnig, så kallad OVK-besiktning. Det är byggnadens ägare som ska se till att funktionskontrollen av ventilationssystemet sker.