Bekämpningsmedel

Alla bekämpningsmedel som säljs och används måste vara godkända av Kemikalieinspektionen (KEMI).

Alla bekämpningsmedel som säljs finns listade i Bekämpningsmedelsregistret på KEMI:s webbplats.

Vem får använda bekämpningsmedel?

Alla bekämpningsmedel är mer eller mindre ohälsosamma. Bekämpningsmedel delas in i tre behörighetsklasser, alla med olika krav på hantering, utbildning, ålder med mera.

Klasserna är:

  • Klass 3: får användas av alla.
  • Klass 2: minst 18 år och genomgått sprutförarkurs minst vart femte år (arrangeras av länsstyrelsen)
  • Klass 1: förutom klass 2-kraven krävs tillstånd från länsstyrelsen.

Om olyckan skulle vara framme Om en större mängd bekämpningsmedel har läckt ut eller befaras läcka ut, ska den som är ansvarig för spridningen genast underrätta räddningstjänsten. Ibland behöver även områdets ägare och miljönämnden informeras om händelsen.