Djur inom detaljplaneområde

För att skydda människors hälsa och miljö så finns det krav på tillstånd för vissa djur inom område med detaljplan. Djuren det gäller är nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur samt giftig orm.

I § 4 i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa för Habo och Mullsjö kommuner står kraven på tillstånd från miljönämnden. De finns att läsa på sidan kommunala föreskrifter.

Ansök via e-tjänsten Ansökan om tillstånd för djurhållning inom område med detaljplan.