Parker och grönområden

Den kommunala tätorts- och bostadsnära skogen är allmän platsmark, vilket betyder att den är till för alla. Det är inte tillåtet för den enskilde att använda skogen för eget bruk eller att göra upplag för till exempel ved, båtar eller virke. Det är heller inte tillåtet att kompostera avfall och ris på kommunens grönytor. Upplag och kompostering klassas som nedskräpning.

När ett område har röjts färdigt körs virket och riset ut. Ibland måste vi vänta på att marken ska frysa till eller torka innan allt kommer bort och det är för att minska på markskadorna. En del ris lämnas kvar för att gå tillbaka till jorden som näring. Ibland lämnas ett träd kvar på marken och ett dött träd kan få stå kvar om det inte är farligt. Här kommer svampar och en massa insekter att frodas, en viktig länk i naturen.